susenky

diplom

K čemu je dobrá nostrifikace diplomu?

V současné době je nostrifikace vzdělávání čím dál rozšířenější a populárnější, protože v České republice žije mnoho cizinců. Většina cizinců, kteří chtějí pracovat v České republice, si nechává uznat své dosavadní studijní výsledky, kterých dosáhly ve své zemi.

Nostrifikaci vzdělávání si blíže přiblížíme v následujícím článku. Dozvíte se, co nostrifikace je, jaký je její průběh a co vše budete potřebovat pro její vyřízení.

Co je nostrifikace neboli ověření vzdělávání?

Nostrifikace neboli ověření dosavadního vzdělávání je zapotřebí k získání takzvané zaměstnanecké nebo modré karty pro cizince. V České republice je možné nechat si uznat diplom středoškolského, vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání. Dále se uznávají také profesní zkoušky, například lékařské atestace.  

Jaké jsou nezbytné podklady pro uznání zahraničního vzdělávání nebo profesní zkoušky?

K úspěšnému vyřízení žádosti o nostrifikaci diplomu v České republice je zapotřebí dodat i několik důležitých dokumentů. Jedná se o:

  • vyplněnou žádost o uznání středoškolského nebo vysokoškolského diplomu,
  • diplom, který je úředně ověřený,
  • vysvědčení prokazující ukončené vzdělání,
  • doklad o obsahu vzdělávání neboli studijní plán,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

Jak probíhá nostrifikace středoškolského vzdělání?

Co se týče uznání středoškolského studia, musíte v první řadě doložit vysvědčení. To musí být úředně ověřeno, nebo můžete používat přímo originál. Současně je důležité doložit studijní plán se všemi absolvovanými předměty na škole.

V případě, že vám některý předmětu bude chybět, musíte z tohoto předmětu složit tzv. nostrifikační zkoušku, aby byl váš diplom rovnocenný s tím českým.  

Jak probíhá nostrifikace vysokoškolského vzdělání?

Kromě středoškolského diplomu je možné si v České republice uznat i studium vysokoškolské nebo vyšší odborné. Pro úspěšné vyřízení nostrifikace budete potřebovat úředně ověřený vysokoškolský diplom.

Současně s ním musíte dodat také studijní plán s absolvovanými předměty a počtem hodin jednotlivých předmětů. Tyto dva dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka a ověřeny soudním překladatelem.

V případě nostrifikace diplomu se nejprve požádá žádost společně s přiloženými dokumenty. Žádost je předána osobně nebo zaslána poštou na vybranou univerzitu, která musí být oborově shodná. Pokud se předměty na vámi vybrané univerzitě maximálně shodují, je vám diplom uznán ihned. V případě odlišností musíte vykovat nostrifikační zkoušku.

Jaká je lhůta pro vyřízení nostrifikace diplomu?

Nostrifikace vzdělání se vyřizuje obvykle do 30 dnů od podání žádosti se všemi potřebnými materiály. Lhůta samozřejmě záleží na předložení všech důležitých podkladů nezbytných pro kladné vyřízení. Více informací získáte na irsczech.com.