susenky

azbest

I ve střeše můžete mít nebezpečný azbest

Eternit patřil v minulosti k velmi populárním střešním krytinám, a to nejen na rodinné domy, ale také na dílny, sklady, tovární haly a další průmyslové objekty. Často se objevoval také při stavbě nebo rekonstrukci rekreačních objektů, tedy chat a chalup.

Jedná se o tzv. vláknitý cement vyráběný původně firmou Etex Group. Později se ale stal eternit synonymem pro tento materiál i od jiných výrobců. Jeho vynálezce rakouský továrník Ludwig Hatschek míchal původní eternit z 9 dílů cementu a jednoho dílu azbestových vláken.

V současnosti se už eternit vyrábí bez azbestu, ale možná i váš starší rodinný dům, nebo firemní budova mají střešní krytinu s původním azbestovým eternitem. Ten může být buď rovný, nebo vlnitý a nelze ho jen tak zlikvidovat. Pro jeho ekologické odstranění potřebujete specializovanou firmu. Vzhledem k době, kdy se Eternit na střechy montoval, je většina těchto střech již na hraně či dokonce za hranou své životnosti.

Likvidace a odstranění azbestové střešní krytiny – eternitu patří mezi specializované činnosti, které nabízí například firma EKOLSAN.CZ. Střešní krytina s vysokým obsahem azbestu je nebezpečná a při zásahu do ní se mohou do vzduchu uvolnit nebezpečná azbestová vlákna. Aby při likvidaci eternitové střešní krytiny neunikly žádné částice ani azbestový prach do ovzduší a okolí stavby, je třeba postupovat schválenou metodikou a všichni pracovníci musí být náležitě proškoleni.

Firma provede demontáž azbestové střechy, její chemickou fixaci, odstranění a následnou ekologickou likvidaci eternitu, a to jak na menších objektech, jako jsou garáže, rodinné vilky či chaty, tak i třeba na továrních halách. Znají a dodržují všechna legislativní pravidla. Majiteli nemovitosti samozřejmě zajistí také veškerou související dokumentaci. Jejich služby si můžete objednat odkudkoliv v České republice.